aanvraagformulier
Soort lening
Ongeldige invoer
Te ontlenen bedrag
Ongeldige invoer
Duur lening
Ongeldige invoer
   Aanspreektitel
Ongeldige invoer
Burgerlijke Stand
Ongeldige invoer
Naam
Ongeldige invoer
Voornaam
Ongeldige invoer
Straat + nr + busnr
Ongeldige invoer
Postnummer
Ongeldige invoer
Stad
Ongeldige invoer
Woont op adres sedert
Ongeldige invoer
Geboorteplaats
Ongeldige invoer
Geboorte datum
Ongeldige invoer
Nationaliteit
Ongeldige invoer
Indien vreemde nationaliteit sedert wanneer in Belgie
Ongeldige invoer
Nummer Identiteitskaart
Ongeldige invoer
kaart geldig tot
Ongeldige invoer
Nummer rijksregister
Ongeldige invoer
Aantal kinderen ten laste waarvoor kinderbijslag
Ongeldige invoer
   

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer
Beroepssituatie
Ongeldige invoer
Naam werkgever/instelling
Ongeldige invoer
Adres werkgever/instelling
Ongeldige invoer
Postnummer
Ongeldige invoer
Stad
Ongeldige invoer
In dienst sedert
Ongeldige invoer
Netto maandelijks inkomen
Ongeldige invoer
Woonsituatie
Ongeldige invoer
Indien huurder, Maandelijkse huur
Ongeldige invoer

Kinderbijslag
Ongeldige invoer
Pensioeninkomen
Ongeldige invoer
Te ontvangen onderhoudsgeld
Ongeldige invoer
Huurinkomsten
Ongeldige invoer
Andere inkomsten
Ongeldige invoer
Indien andere inkomsten ? uitleg !
Ongeldige invoer
   

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer
Zelfstandig
Ongeldige invoer
Indien JA - Sedert wanneer ?
Ongeldige invoer
Ondernemingsnummer
Ongeldige invoer

Nog lopende kredieten ?
Ongeldige invoer

Telefoon/gsmnr
Ongeldige invoer
Emailadres (*)
Ongeldige invoer
Vul hier de detail van de lopende kredieten in
Ongeldige invoer
Bescherming persoonlijke levenssfeer gelezen (*)

vink aan

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer
Gelieve tekens in te vullen (*) Gelieve tekens in te vullen
  Ververs
Ongeldige invoer